Waarom circus?

Wat brengt het circus je kind?

Sommige kinderen zijn nu eenmaal geboren voor het circus

De stichting Vrienden van Poehaa ,de ‘moederorganisatie’ waar Circus Caps uit voort is gekomen,stimuleert  circustheater. Verbluffende (en soms heel simpele) circusacts worden omlijst met theatereffecten.

Zo ontstaan voorstellingen waarvan door iedereen met verwondering kan worden genoten. Zowel de creatieve vaardigheden en spelmogelijkheden, als lichaamsbeheersing en oefenkracht worden aangesproken. Elke voorstelling is een geza­menlijk product, waarin de kinderen zelf vormgeven aan hun eigen ideeën.

 

Plezier, met of zonder handicap

IMG_3348Circustheater heeft raakvlakken met andere kunstdisciplines: theater, dans, muziek, beeldende kunst, vertellen. Bij de productie van voorstellingen met cursisten, maar ook in de reguliere lessen, wordt gebruik gemaakt van al deze kunstvormen. Juist daardoor is circustheater bij uitstek een goede activiteit om kinderen met en zonder handicap of beperking bij elkaar te brengen, plezier te laten maken, samen te laten werken en zichzelf op zoveel verschillende niveaus verder te ontwikkelen.

 

Elk talent telt

IMG_5533Circustheater is laagdrempelig, omdat het toegankelijk is op verschillende niveaus.
Bij elke voorstelling wordt zorgvuldig gebruik gemaakt van een veelzijdigheid aan talenten.
Circus bevordert de creativiteit omdat er grote afwisseling is in werkvormen. Zoveel zelfs, dat deelnemers opeens een talent voor theater of juist voor balans, decorbouw, muziek of iets anders ontdekken, terwijl ze daar helemaal niet voor kwamen!
Cursisten werken samen, maar oefenen ook alleen of in kleine groepjes, waardoor steeds de eigen uitdagingen goed gerealiseerd kunnen worden.

Het beste

IMG_0982Circus Caps vindt laagdrempeligheid belangrijk. Tegelijkertijd werkt het circus ook graag aan talentontwikkeling en verdieping. Het leveren van kwaliteit is belangrijk, zowel in artistiek, fysiek als pedagogisch opzicht. Omdat elk mens nu eenmaal het beste uit zichzelf wil kunnen halen, met of zonder beperking.

       logocapskleur1

Top