Verhalen der ontmoeting

Hoe steekt het initiatief in elkaar?

Na de fusie van onze gemeenten in Meierijstad, hebben de inwoners van Veghel juist ook de behoefte om in kleinschalige bijeenkomsten samen te komen om te kunnen “buurten” over hun eigen woonomgeving. Ook zien we verschillende groepen die elkaar beter willen leren kennen. Jongeren, senioren, en een grote groep vluchtelingen en arbeidsmigranten die geruime tijd bij ons verblijven en overwegen om zich in Nederland te vestigen.

Op vijf verschillende plekken in Veghel zullen bijeenkomsten en een festival worden georganiseerd.

Stel je voor: een bonte stoet kunstenaars trekt samen met bewoners door de wijken. Er zijn een paar mobiele inspiratieplekken bij. De wagens vormen een kring op een plein en er wordt een terras gevormd. Stoeltjes en tafeltjes worden neergezet, het ijscokarretje deelt heerlijke ijsjes uit en de koffieleuten schenken een kopje koffie met een koekje.

Het inspiratiemuseum doet mee. Gesprekken ontstaan, ondertussen gaan troubadours langs de deuren om de mensen uit te nodigen.

Nieuwe ideeën en wensen worden verzameld voor inspiratietafels, of een werkmiddag. De optredende artiesten sluiten het feest af.

De organisatie van Het Hart van Veghel is in handen van ervaren mensen: Wieke vd Heijden, oud projectleider bij Fabriek Magnifique en René Hildesheim (projecten als Handy Caps, Vrouwen van Veghel, Opvang Oekraïense vluchtelingen.

Ze worden bijgestaan door te werven vrijwilligers uit de buurten en samen organiseren ze de activiteiten. De dames van het Straattheater zijn ook van de partij, zij gaan als koffieleuten langs de deuren. En er zijn veel meer straatactiviteiten. Bevriende kunstenaars geven de workshops. Deze workshops bestrijken onder andere: keramiek, schilderen, fotografie, theater en verhalen vertellen.

Eerst door huisbezoek, dan straatactiviteit, bouwen we op naar een klein festival Hart voor en van Veghel, in de zomer (15 juli 2023 op het Heilig Hartplein), waar alle activiteiten en mensen samenkomen.

We gaan ervan uit dat buurtbewoners en deelnemers elkaar meerdere malen echt ontmoeten, resulterend in ontmoetingen die regelmatig voortgezet worden. Nieuwe buren in de wijk, deelname aan activiteiten enz

Doelgroepen

  • Buurtbewoners; van het gebied rond de haven en Verlengde Noordkade en Zuidkade
  • Mensen die eenzaamheid ervaren
  • Mensen met een migratieachtergrond
  • Nieuw buurtbewoners

Doel en resultaten

Meer (betekenisvolle) ontmoetingen; uitbreiding van het (sociale) netwerk; reuring maar vooral, het stimuleren van bijv. kleinschalige koffieleutmomenten in de straten rond het plein, soms aan de keukentafel, soms buiten op de straat.

De muzikanten zetten akoestisch de sfeer en onder genot van een koffie en een Veghelse krol, nodigen we mensen uit om mee te praten over wat zij van hun straat en buurt vinden. De koffieleuten bellen ook aan bij de huizen om mensen direct te betrekken. Voor de kinderen is

een klein optreden met een poppenkast, verteller of kindercircus Caps. Aan de terrastafeltjes (buiten) of keukentafel binnen vullen we een menu van wensen in en we verzamelen deze (dit doen we in de periode januari tot en met juni 2023). Daarna volgen de Hart van Veghel-ontmoetingen op het plein.

Zonder vrijwilligers kan ook het project De Lange Tafels niet bestaan. Ben je (bij voorkeur) woonachtig in onze buurt en herken jij je eigen kwaliteiten in één van de volgende taken: koffieleut, animator, ambassadeur van de lange tafels?

Meld je aan!
In deze rollen informeer en adviseer je de bezoekers over het programma en het festival. Koffieleuten zijn communicatief, vriendelijk, proactief en hebben affiniteit met kunst & cultuur.

Ze geven antwoord op vragen, hebben tips. Kunstenaars, muzikanten en anderen vermaken de mensen met hun kunst. Allen worden opgeroepen mee te doen. Iedereen is in principe welkom.

Vertellers Casper Hoenderdos en René Hildesheim. Inspiratiemuseum

Circus Caps bij opvang Oekraïense kinderen

Verduurzaming

“Het is mooi om mensen te kunnen ondersteunen in het realiseren van hun plannen voor de buurt”, “Veel mensen hebben ideeën, maar ervaren drempels in het realiseren daarvan. Wij helpen hen daarbij, en bouwen zo samen aan activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en de buurt een beetje mooier maken. We willen komen tot ontmoetingen met en van buurtbewoners die over de snelle veranderingen in onze buurt kunnen meepraten. En willen komen tot regelmatige ontmoet-/koffie-ochtend op een centrale plek in de wijk.

.

Lange tafels der Ontmoeting wordt ondersteund door:

Facebook pagina

Top