Ontstaan

Circus voor alle kinderen

samenspelen.jpgToen Luc mee kwam doen met het circus van Mr Poehaa was het voor de medewerkers al snel een uitdaging om het zo leuk mogelijk te maken voor alle kinderen, met of zonder verstandelijke beperking.
Een paar aanpassingen zouden misschien handig zijn, dus ontstonden er nieuwe plannen.
In het voorjaar van 2014 begon de Stichting Vrienden van Poehaa met de voorbereidingen van het project Circus Caps. We legden contact met de Stichting Downsyndroom, ondersteuningsinstanties als stichting MEE, scholen voor speciaal onderwijs en ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Ook werden er contacten gelegd met kunst-educatieve instellingen en brede scholen om in samenwerking activiteiten te ontplooien.

Hoe het begon

“Luc (10 jaar met Downsyndroom) en ik kwamen in 2014 kijken bij een circusvoorstelling van Mr. Poehaa. Mijn kleine artiest deed enthousiast mee!
Ik was al een tijdje op zoek naar een fijne vrijetijdsbesteding voor hem.
Bij het circus bleek hij perfect op z’n plek.”

-Chantal Wolters, moeder van Luc-

Uitprobeermiddagen

Er werd een projectteam samengesteld dat snel werkte aan inhoud, projectplan en subsidieaanvragen voor Circus Caps. Dat werd beloond: de lijst met partners groeit nog steeds.
Er werden zes uitprobeermiddagen georganiseerd in 2014, met steeds zes tot acht kinderen uit Oss, Apeldoorn, Empel, Nuland en Amsterdam. In al die verschillende regio’s is er kennelijk behoefte aan circusactiviteiten voor kinderen met en zonder een verstandelijke beperking!
Op de uitprobeermiddagen brachten we behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart.

Puur praktijk

Onze circuscoaches deden ervaring op. Wat werkt goed? Wat niet? Omdat we weinig publicaties konden vinden over hoe je goed werkt met kinderen met een beperking, waren deze middagen heel belangrijk: we moesten het vooral hebben van onze eigen waarneming en de waardevolle inbreng van ouders en kinderen zelf.
De circuscoaches ontdekten wat er anders werkt bij kinderen met een beperking, maar ook waarin ze hetzelfde zijn als kinderen zonder een beperking. Al onze indrukken bespraken we met de ouders, de deelnemers en de circuscoaches.
Zo konden we, aan de hand van praktijkervaring, een opbouw vaststellen zoals die verder in het projectplan wordt toegelicht.

Top